SMP3011型I2C数字压力传感器_高低温压力传感器_数字压力传感器_无线压力传感器_液位差压变送器-西安森瑟斯

首页 > 产品中心 > OEM压力传感器芯体

OEM压力传感器芯体

SMP3011型I2C数字压力传感器

2019-08-01浏览量:4732次

外形结构(单位:mm)

              


    量程<20MPa                                    量程≥20Mpa


性能参数
电气特性

量程

0~100kPa……0~60MPa

过载压力

1.5倍满量程压力

精度

±0.5%F.S. BFSL@25℃

总误差

±1.0%F.S.(包括校准误差和温度漂移影响)

输入电压

1.8V~3.6VDC

输出

15%~85%(I2C总线协议)

工作电流

≤0.3mA,待机电流约为0.1μA

工作温度

-10℃~80℃

贮存温度

-40℃~125℃

长期稳定性

±0.2%FS/年